چهارشنبه, خرداد 29, 1398
Enter Title
ا

دستاوردهای هیات امنای استان قزوین

1-    تصویب آیین نامه داخلی هیات امناء استان قزوین

2-    تعیین اعضای کمیسیون دائمی هیات امناء استان قزوین

3-    تعیین اعضاء کمیته نظارت بر حسن اجرای مصوبات هیات امناء استان قزوین

4-    تعیین رییس برای واحدهای تاکستان و بوئین زهرا

5-    بررسی و تایید بودجه استان

6-     تایید ساخت مهمانسرای پژوهشگران و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

7-    تایید ساخت پارکینگ اختصاصی ویژه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

8-    تعیین حسابرس و خزانه دار استان

9-    تصویب تغییر میزان و چگونگی دریافت شهریه دانشجئیان واحدهای استان

10-      تاکید بر تاسیس شورای سرمایه گذاری و اقتصاد دانش بنیان استان به منظور استفاده از ظرفیت های مالی، فیزیکی، آموزشی، منابع انسانی، پژوهش و فناوری جهت کاهش وابستگی به شهریه

11-      تایید افزایش حقوق کارکنان و اعضای هیات علمی

12-      ارائه اختیارات به کمیسیون دائمی در خصوص بازنگری برنامه استراتژیک سال 94

13-      اعلام موافقت با فروش ساختمان واحد قزوین

14-      تایید نسخه استانی برنامه ششم توسعه دانشگاه آزاد اسلامی در افق 1404

15-      تفویض اختیار تصویب نهایی طرح های اقتصادی دانش بنیان و غیر دانش بنیان به کمیسیون دائمی هیات امنای استان

16-اعلام موافقت با تخصیص بخشی از زمین های اختصاص داده شده به طرح شفا برای تامین مسکن کارکنان و اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی استان

17-      اعلام موافقت با تاسیس شهرک فناوری آزاد در سایت آبیک قزوین

18-      تجمیع مراکز آموزشی

19-      اعلام موافقت با تاسیس رشته و احداث ساختمان دانشکده دندانپزشکی در واحد قزوین

20-      اعلام موافقت با تاسیس خانه فرهنگ در واحد قزوین

21-      اعلام موافقت با ساخت سالن آمفی تئاتر در واحد قزوین

22-      اعلام موافقت با ساخت مرکز رفاهی در واحد قزوین

23-      اعلام موافقت با تغییر کاربری خوابگاه واحد تاکستان به مرکز خدماتی رفاهی در قالب شرکت گردشگری آزاد

حريم كاربران  |  شرایط استفاده
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد قزوین می باشد.