يکشنبه, بهمن 28, 1397
اخبار صورتجلسات
07

 

دستور جلسه: بررسی شاخصه­های فرهیختگی جهت شناسایی زنان فرهیخته

زمان برگزاری: شنبه مورخ 16/8/94ساعت: 30/13 الی 15

مکان برگزاری: اتاق شورای دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

1. از مجموعه نظرات اعلام شده به دبیرخانه شورا شاخص های  تعهد و اخلاق مداری ، دانایی، توانایی انتخاب گردید و در هر زمینه سوالاتی طرح وبررسی گردید.

2. پس از تصویب فراخوان شاخص های فرهیختگی در این شورا، به منظور شناسایی زنان فرهیخته در دانشگاههای سطح استان ، خود اظهاری بصورت همزمان در کلیه دانشگاهها آزاد استان ، در سطح هیئت علمی و کارکنان صورت می گیرد.

3. شیوه توزیع و جمع آوری فرمهای خود اظهاری در سطح هیئت علمی با معاونت آموزشی و درسطح کارکنان با معاونت مالی و اداری می باشد.

4. دبیرخانه شورا پس از دریافت فرمهای تکمیل شده نسبت به جمع بندی و ارائه گزارش نهایی از زنان فرهیخته اقدام می نماید. (کسب0/60 از امتیاز ارزشیابی مربوطه، جهت طرح در شورا نیاز می باشد.)

5. با توجه به اهمیت سلامت جسمی و روانی زنان کار گروه سلامت از اعضای هیئت علمی رشته صنایع غذایی و روانشناسی انتخاب شوند و فعالیت خود را آغاز نمایند.

6. همچنین لازم است متقاضیان به همراه فرمهای مذکور اسناد و مدارک را نیز ضمیمه نمایند.

7. زمان تعیین شده برای توزیع و جمع آوری فرم خود اظهاری دو ماه می باشد.

8. شورا پس از بررسی و تایید نهایی نسبت به عضویت افراد در کمیته های تخصصی و سایر فعالیتها اقدام می نماید.

نظر ها

در حال حاضر هیچ نظری ثبت نشده است. شما می توانید اولین نفری باشید که نظر می دهید.

ثبت نظر

نام

ایمیل

وب سایت

حريم كاربران  |  شرایط استفاده
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه آزاد قزوین می باشد.